Algenverwijderaar (anti-mos)

49.95

 • ALGEN VERWIJDERAAR is een biocide op basis van een quaternaire ammoniumverbinding.
 • ALGEN VERWIJDERAAR doodt en verwijderd effectief groene aanslag veroorzaakt door algen, wieren en mos. Biedt tevens langdurig preventieve bescherming tegen groene aanslag.
 • ALGEN VERWIJDERAAR kan ook veilig worden toegepast voor het doden van bacteriën en gisten op oppervlakken en materialen (desinfecteren).
 • ALGEN VERWIJDERAAR is een wettelijk toegestane biocide met toelatingsnummer 16071N.
Categorie:

Beschrijving

TOEPASSING

Wettelijk gebruiksvoorschrift: Het gebruik is uitsluitend toegestaan als middel voor de volgende toepassingen:

Ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen. Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Ter bestrijding van bacteriën en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen. Tevens ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;

Disclaimer: de gebruiksaanwijzingen zoals hieronder beschreven moet worden aangehouden.

 

EIGENSCHAPPEN

 • Biologisch afbreekbaar
 • Laat geen residu achter en is niet schadelijk voor de gebruiker
 • Bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik
 • Preventieve werking tegen groene aanslag
 • Effectieve en veilig desinfectie van oppervlakken en materialen
 • Makkelijk toe te passen TECHNISCHE GEGEVENS GEBRUIKSAANWIJZING Gebruik ter bestrijding en voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielzen, tuinmeubelen e.d.:
 • ALGEN VERWIJDERAAR verdunnen tot een

gebruiksconcentratie van 25 ml per liter water.

 • Breng gelijkmatig aan op de ondergrond door spuiten, gieten, schrobben of borstelen met de verdunde oplossing.
 • Laat het product enkele dagen inwerken tot de groene aanslag is verdwenen. Niet naspoelen.
 • Let op: niet op planten spuiten of gieten en voorkom ten allen tijden dat het product het oppervlaktewater bereikt.

 

Gebruik ter bestrijding en voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen:

 1. ALGEN VERWIJDERAAR verdunnen tot een

gebruiksconcentratie van 25 ml per liter water.

 1. Breng gelijkmatig aan op de ondergrond door grondig te spuiten of borstelen.
 2. Laat het product enkele dagen inwerken tot de groene aanslag is verdwenen. In verband net de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan.

 

 

 

Gebruik ter bestrijding van bacteriën en gisten op oppervlakken:

 1. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een eventueel daarbij gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is grondig naspoelen met water vereist 2. ALGEN VERWIJDERAAR verdunnen tot een gebruiksconcentratie van 4 ml per liter water.
 2. Breng de verdunde oplossing aan op de ondergrond met een spuitflacon of microvezeldoek en laat minimaal 5 minuten inwerken.
 3. Attentie: Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.

 

VERPAKKING

10 Liter

 

THEORETISCH VERBRUIK

Houd rekening met een verbruik van 3 – 5 m2 per liter gebruiksoplossing afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

Kleur: Transparant

Geur: Karakteristiek

Soortelijk gewicht: 1.0 Kg/L

pH: 8

Bevat: Didecyldimethylammoniumchloride

Vlampunt: >100°C

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN ALGEN VERWIJDERAAR is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken

 

Bij vragen naar prijzen of meer informatie over dit product graag dit formulier volledig invullen en wij zullen u vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden,